Bakalářská práce

    Aby mohl student úspěšně absolvovat studium na vysoké škole, nestačí pouze splnit všechny povinné předměty a obstát ve státnicích. K jednomu z jeho vrcholů patří tvorba bakalářské práce. Jedná se o dokument, kterým má student prokázat schopnost odborné a vědecké práce. Její rozsah si každá univerzita určujte sama, ale většinou se jedná o práci, která má průměrně rozsah od 40 do 60 normovaných stran. Bakalářská práce má za hlavní úkol prezentovat absolventovy schopnosti poradit si s vážnější vědeckou prací, prokázat způsobilost k vědeckému vyjadřování, provádění vlastního výzkumu a také k prezentaci a obhajobě své práce.