Srovnání: Víme, kdo píše nejlepší seminárky

    Internet překypuje obchodními nabídkami služeb na vypracovávání podkladů k různorodým středoškolským, ale i k náročným vysokoškolským seminárním, bakalářským, diplomovým či dalším pracím, a z reakce na vysokou poptávku jich stále více také nově vzniká.

Spolehlivou a hlavně opravdu odbornou a kvalitně odvedenou práci však může zaručit především léty a praxí prověřená firma.  

    Společnost nepisto.cz existuje už 6 let a za tu dobu stihla nasbírat velké množství zkušeností s odbornými pracemi všeho možného druhu. Za hlavní přednost bychom označili její prozákaznický a osobní přístup, který dokládají třeba i tím, že její zástupci jsou klientům k dispozici pod reálnými jmény, podělí se o příběh, který je k provozování služby zpracovatelů vysokoškolských podkladů přivedl, a neschovávají se pouze za prázdnými hesly a jarmarečnými výkřiky. 

    Těmi naopak nešetří webová stránka referaty za babku .cz. Navíc je jimi natolik zahlcena, že má zájemce o službu pocit, že je mu pod každou záložkou přehrávána informační smyčka.

    Na stránkách nepisto.cz bychom ocenili záložku Tipy pro Vás, která dokazuje, že se společnost nesnaží pouze prvoplánovitě prodat své služby, ale také se podělit se svými zkušenosti – jak má seminární práce vypadat, jak sestavit seznam literatury, jak správně citovat… Postranní blog nepisto.cz, který zástupci společnosti průběžně zaplňují informacemi, které možnosti a tipy ke školním pracím stále rozšiřují, navíc nechává jejich návštěvníky a čtenáře nahlédnout do zákulisí svého podnikání. 

    Při srovnání s tipy „Jak se učit?“ konkurenční stránky ukoly do skoly. cz, které jsou naprosto oproštěny osobních intervencí a postrádají čtivost i humor, nás tento přístup přitáhne, neboť dokáže ve čtenářích vyvolat dojem, že danou práci dokážou vypracovat vlastními silami.

    Co se týče designu všech tří webových stránek, tak to je právě vzhled společnosti nepisto.cz, který dokáže zaujmout – je čistý a elegantní, ale přitom pobaví vzhledem zvoleným ve stylu sociální sítě Facebook.

    Ceníkem, obsahujícím konkrétní informace o cenách nabízených služeb, disponují stránky všech tří popisovaných společností. Přesto se ale ten společnosti nepisto.cz zdá mnohem přehlednější, protože v položkách vyrovnaných pod sebou nám dává možnost se mnohem rychleji zorientovat, na ostatních stránkách se čtenář porovnáním cifer probíjí pomaleji.

    Konečný výběr zprostředkovatele služby je však vždy plně na zákazníkovi a jeho osobních preferencích. Výběr na základě referencí o velkém množství zkušeností, kvalitě práce a prozákaznickém přístupu se však vždy vyplácí brát v úvahu. 

 

Zlepšete svou sebeprezentaci gramatickou správností svých textů

Píšete reklamní text, firemní brožuru nebo prezentaci, kterou chcete použít k propagaci své firmy? Nezapomínejte, že jedním z faktorů, které rychle snižují důvěryhodnost Vašeho textu a působí neprofesionálním dojmem, jsou gramatické, stylistické a typografické chyby. Ty se přitom velmi často dostávají i na billboardy, do inzerce v novinách nebo na oficiální webové stránky podniků. Takový text pak znehodnocuje image firmy nebo značky a celá reklama může ve výsledku mít přesně opačný dopad, než bylo původním záměrem zadavatele.

Přitom stačí tak málo. Server Aaakorektury.cz nabízí zhotovení profesionálních jazykových korektur, které Vás nežádoucích chyb efektivně a rychle zbaví. Naši korektoři Vám opraví jakýkoliv druh textu, a to kvalitně, rychle a přitom pohodlně. Celý proces objednávání a zhotovení expresních korektur totiž probíhá elektronicky, a tak můžete zadání předat našim korektorům pomocí několika kliknutí. Ti pak zadanou korekturu provedou ve velmi krátkém čase a navíc s jistotou správnosti výsledku. Pro zadavatele to znamená maximální úsporu času, který může účinněji využít jinde – zadavatel i vyhotovitel tak věnují svůj čas rozvíjení svých výhod na trhu, čímž se spolupráce stává oboustranně velmi prospěšnou.

Našich jazykových korektur samozřejmě mohou využívat také jednotlivci. Zejména studenti, kteří píší bakalářské nebo diplomové práce, je pravděpodobně velmi ocení. A nejen oni. Gramatická správnost totiž zvyšuje důvěryhodnost a profesionalitu jakéhokoliv textového díla, a tak je žádoucí v podstatě kdekoliv, a to například i u důležité korespondence a životopisů. Jazyková korektura je tedy v první řadě investicí do kvality vlastní sebeprezentace, ať už jde o image firmy, produktu, značky nebo jednotlivce.

Vyhledávání

Kontakt